Djelatnost

Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi sa porezom

 • praćenje trgovinskih ili drugih transakcija u poslovanju
 • izrada finansijskih izvještaja i provjera i verifikacija njihove ispravnosti
 • ugovaranje (eksternalizacija) funkcije interne revizije
 • pripremanje ličnih i poslovnih prijava za plaćanje poreza
 • savjetodavne aktivnosti i zastupanje (osimpravnog) klijenta pred poreskim organima i dr.

Poslovno savjetovanje

 • davanje savjeta, usmjeravanje ili operativna pomoć poslovnim i javnim službama
 • odnosi i komuniciranje s javnošću
 • organizovanje računovodstvenih sistema, programa za knjigovodstvo troškova i postupaka budžetske kontrole
 • savjeti i pomoć poslovnim i javnim službama u planiranju, organizaciji, efikasnosti i kontroli,
  informisanju javne uprave i dr.
 • savjeti za upravljanje kao što su savjeti koje farmama daju agronomi i agroekonomisti.

IT revizija i savjetovanje

 • pružanje usluga revizije informacionih sistema
 • reinžinjering poslovnih procesa informacionog sistema
 • procjena zakonske usklađenosti
 • procjena ranjivosti informacionih sistema
 • priprema poslovnih procesa za standardizaciju.

Ostale poslovne djelatnosti

 • naplata računa, procjenu kreditne sposobnosti pojedinaca ili firmi i procjenu
  kreditne sposobnosti za obavljanje poslova
 • poslovno posredovanje pri nabavci i prodaji malih ili srednjih količina robe, uključujući
  i profesionalnu praksu
 • aktivnosti procjenjivanja, osim za nekretnine i osiguranje
 • očitavanje, struje, vode i gasa
 • djelatnost konsultanata, osim tehničara i inžinjera
 • usluge grafičkog dizajna
 • modno dizajniranje tkanina, odjeće, obuće i nakita, namještaja i drugu dekoraciju
  i dizajniranje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo
 • djelatnost organizatora vašara, izložbi i kongresa
 • djelatnost s trgovinskim markicama (kuponima)
 • djelatnost dekoratera enterijera
 • djelatnost samostalnih aukcionara
 • aktivnost agenata i agencija za potrebe pojedinaca radi njihovog angažovanja u filmovima,
  pozorišnim predstavama ili drugim zabavnim ili sportskim atrakcijama, kao i plasman knjiga, umjetničkih djela, fotografija i dr. za izdavače, proizvođače i dr.

Agencije za nekretnine

 • posredovanje u kupovini, prodaji, iznajmljivanju i procjeni nekretnina.