Profil firme

Naši principi

 • Nezavisnost
 • Integritet
 • Objektivnost
 • Profesionalna osposobljenost i dužna pažnja
 • Povjerljivost
 • Profesionalno ponašanje
 • Odgovornost i
 • Tehnički standardi

Naši osnivač

 • Institut ekonomskih nauka Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci
 • Profesori i predavači Ekonomskog fakulteta
 • Među njima 5 ovlaštenih revizora
 • Šest doktora nauka

Naši vanjski saradnici

 • 6 ovlaštenih revizora
 • 3 diplomiranih ekonomista
 • 1 ovlašteni procjenitelj za nekretnine

Direktor Nevenka Stanić